Znaczenie wczesnej edukacji: Czym zajmuje się pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Dziedzina edukacji podlega ciągłym zmianom. Pojawiają się nowe pomysły i praktyki, aby dotrzymać kroku wymaganiom współczesnych uczniów. Co jednak łączy te wszystkie nowe pomysły i praktyki? Wszystkie zostały opracowane tak, by pomóc małym dzieciom nauczyć się czegoś więcej niż tylko czytania, pisania i literowania – mają one pomóc im w wykształceniu pozytywnych, trwałych nawyków, które będą im służyć przez całe życie. Nic więc dziwnego, że środowisko odgrywa tak ważną rolę w procesie uczenia się. Im wcześniej dzieci nabiorą zamiłowania do nauki i poznawania świata przez całe życie, tym lepiej będą radzić sobie w dorosłym życiu. Nauka zaczyna się we wczesnym okresie życia, dlatego ważne jest, abyśmy zaczęli przygotowywać nasze dzieci do życia w przyszłości już od momentu narodzin. Dlatego w ostatnich dziesięcioleciach kładzie się coraz większy nacisk na edukację przedszkolną i wczsnoszkolną. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, dlaczego warto rozważyć jak najszybsze objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – i dlaczego warto poczekać z zapisaniem dziecka do przedszkola lub szkoły podstawowej.

Co to jest edukacja przedszkolna?

Przedszkole to program dla dzieci w wieku od trzech do pięciu lat. Choć przedszkole jest stosunkowo nową koncepcją, opiera się na rygorystycznych badaniach nad tym, czego dzieci uczą się na tym etapie rozwoju. Od dzieci w przedszkolu oczekuje się, że – uczą się poprzez eksplorację – uczą się rozumieć swoje środowisko – badają swoje otoczenie – rozwijają umiejętności społeczne – uczą się współdziałać z innymi – uczą się komunikować – badają swoje pomysły i uczucia – uczą się używać języka w kreatywny sposób – uczą się używać matematyki – uczą się wyrażać siebie słowem pisanym – uczą się radzić sobie z wyzwaniami sensorycznymi – rozwijają umiejętności niezbędne w szkole – uczą się radzić sobie z konfliktami – uczą się radzić sobie z uczuciami i emocjami

Korzyści z edukacji przedszkolnej

– Podwyższone IQ – Edukacja przedszkolna prowadzi do podwyższenia wyników IQ dzieci. Badania wykazały, że IQ dzieci w wieku przedszkolnym wzrasta o około trzy punkty w okresie od urodzenia do piątego roku życia – co sprawia, że przedszkole to idealny czas na naukę dla dziecka!

– Lepsze umiejętności językowe – Badania wykazują, że słownictwo i umiejętności językowe znacznie się poprawiają w okresie od trzeciego do piątego roku życia – co sprawia, że przedszkole to doskonały czas na naukę dla Twojego dziecka!

– Lepsze umiejętności społeczne – Między trzecim a piątym rokiem życia dzieci uczą się komunikować w pozytywny i mniej agresywny sposób, co sprawia, że przedszkole to świetny czas dla Twojego dziecka na nawiązywanie kontaktów społecznych!

– Lepsze umiejętności matematyczne – Między trzecim a piątym rokiem życia dzieci znacznie doskonalą umiejętności matematyczne, co sprawia, że przedszkole to świetny czas na rozwijanie zdolności matematycznych Twojego dziecka!

– Lepsze umiejętności rozwiązywania problemów – Między trzecim a piątym rokiem życia dzieci uczą się rozwiązywać problemy i funkcjonować jako jednostki, co sprawia, że przedszkole to świetny czas na rozwijanie pewności siebie Twojego dziecka!

– Większa podzielność uwagi – Kolejną korzyścią płynącą z edukacji przedszkolnej jest rozwój podzielności uwagi u dzieci, co sprawia, że przedszkole to świetny czas na rozwijanie u dziecka zamiłowania do nauki!

Badania pokazują, że edukacja przedszkolna ma znaczenie

Edukacja przedszkolna jest jednym z najskuteczniejszych sposobów poprawy rozwoju dziecka i przygotowania go do nauki w szkole podstawowej. Badania wykazały, że edukacja przedszkolna może podnieść iloraz inteligencji dziecka nawet o trzy punkty w okresie od urodzenia do piątego roku życia.

Przedszkole jest ważnym etapem w rozwoju dziecka. Doświadczenia przedszkolne w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju wiedzy i umiejętności dzieci, a także do rozwoju pięciu podstawowych dziedzin ludzkiego funkcjonowania, znanych jako model ICF (International Classification of Functions). Model ICF to ramy, które opisują, jak rozwijają się dzieci i jak wychowawcy mogą najlepiej wspierać ten proces. Znaczenie edukacji przedszkolnej zostało udowodnione w wieloletnich badaniach. Wykazano, że korzystanie z edukacji przedszkolnej pomaga dzieciom rozwijać ważne umiejętności, takie jak

– Pewność siebie

– Rozwiązywanie problemów

– Kreatywność

– Samoekspresja

– Umiejętności społeczne/emocjonalne

– Udział w pracach społecznych

– Zdolności językowe

Znaczenie szkoły podstawowej

Im wcześniej dzieci rozpoczną naukę w szkole podstawowej, tym lepiej. Szkoła podstawowa to ważny okres, w którym dzieci rozwijają zamiłowanie do nauki, poznają świat dzięki naukom ścisłym i technicznym oraz uczą się obywatelstwa i zdrowego stylu życia. Szkoła podstawowa to także wspaniały czas, w którym uczniowie poznają matematykę, nauki ścisłe, literaturę i technikę. Im wcześniej dzieci rozpoczną naukę w szkole podstawowej, tym lepiej. Rozpoczęcie nauki w przedszkolu już w wieku pięciu lat może przynieść wiele korzyści, w tym – nauka większej liczby słów – nauka większej liczby umiejętności – większa koncentracja uwagi – większa cierpliwość – większa pewność siebie – lepsze umiejętności społeczne – lepsze zrozumienie pracy społecznej

Wnioski

Choć zarówno przedszkole, jak i szkoła podstawowa mają wiele zalet, warto pamiętać, że im wcześniej dziecko zacznie, tym lepiej. Jeśli uważasz, że przedszkole może być odpowiednie dla Twojego dziecka, rozważ zapisanie go do niego tak wcześnie, jak tylko będzie na to gotowe. Im wcześniej zacznie, tym lepiej będzie sobie radzić! Korzyści z edukacji przedszkolnej są oczywiste: pomaga ona dziecku rozwinąć pewność siebie, umiejętności społeczne i zamiłowanie do nauki. Są to umiejętności, które pomogą dziecku odnieść sukces w życiu, bez względu na to, jaką drogę wybierze.